VGS

Het afgelopen jaar hebben ruim 17.000 geïnteresseerden zich aangemeld voor de pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’. In deze pilot kregen leraren en onderwijsprofessionals uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gratis toegang tot EBSCO Education Source, een database met wetenschappelijke onderwijsliteratuur.

Wat houdt de pilot in?

Goed nieuws; deze pilot wordt een jaar verlengd! Tot en met 29 oktober 2021 krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals die werkzaam zijn binnen het PO in Nederland toegang tot EBSCO Eduction Source: een database met ruim 1 miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Hiermee hopen de initiatiefnemers leraren en andere onderwijsprofessionals meer mogelijkheden te bieden om hun onderwijs ‘evidence informed’ te verrijken.

Waarom deze pilot?

In de afgelopen jaren hebben groepen leraren herhaaldelijk aangegeven dat zij worden belemmerd in het raadplegen van wetenschappelijke publicaties. Toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek is voor leraren belangrijk voor het vormgeven van hun onderwijs. Wetenschappelijke artikelen bevinden zich nog vaak achter een betaalmuur.

Wie kan zich aanmelden?

Iedereen die als onderwijsprofessional een aanstelling heeft op een basisschool, middelbare school of mbo-instelling kan deelnemen. Aanmelden kan gedurende de gehele looptijd van de pilot. De hoeveelheid deelnemers per school is ongelimiteerd.

Tip

Het NRO (Nationeel Regie Orgaan) heeft een toolkit voor leraren opgesteld. Vanuit deze toolkit wordt duidelijk hoe leraren inzichten uit onderwijsonderzoek vinden, raadplegen, duiden en implementeren. Dit kan een handig hulpmiddel zijn bij het lezen van wetenschappelijke artikelen.

Aanmelden? Klik hier.
Toolkit raadplegen? Klik hier.

Eerder verschenen in deze serie de volgende subsidieberichten: