VGS

Een inzetbaarheidsgesprek gaat over het welbevinden van uw werknemer in zijn of haar werk. Over kansen, uitdagingen, eisen in het werk en behoeftes van de werknemer. Een onderdeel van het gesprek is tevens het (her)ontdekken van de eigen persoonlijkheid. De werknemer krijgt antwoorden op de vragen ‘wat zijn mijn drijfveren en wat is mijn gedrags- en communicatiestijl?’ Aan de hand van de DISC- en drijfverentheorie gaan we namelijk op zoek wat hem/haar drijft, welk gedrag wordt getoond, hoe dit overkomt én wat dit betekent voor samenwerking en leiderschap.

Belangrijk om te weten is dat een medewerker indien gewenst zich rechtstreeks kan aanmelden als hij/zij zonder medeweten van u als schoolleider wil deelnemen. Wel doen wij de aanbeveling om de uitkomsten te delen met de schoolleider om zo samen te kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid. De tijd die de medewerker kwijt is aan dit gesprek past uitstekend binnen het cao-urenbudget Duurzame Inzetbaarheid.