VGS

Reactie VGS en VBSO, namens de reformatorische scholen

De reformatorische scholen zien het voluit als hun opdracht en verantwoordelijkheid om iedere leerling, van welk geslacht of gerichtheid ook, de aandacht en zorg te geven die hij of zij nodig heeft en die past bij een sociaal veilig klimaat. Tegelijk zeggen we, op basis van de Bijbel, dat seksualiteit thuis hoort in een relatie tussen één man en één vrouw. Deze twee elementen hebben al jaren een plaats in ons identiteitsprofiel en worden ondersteund door de ouders van onze leerlingen.

 

Hieronder lichten we onze reactie toe in drie punten

  1. Het reformatorisch onderwijs bereidt leerlingen voor op participatie in de pluriforme samenleving. Dit onderwijs geven de scholen o.a. vorm in een thema als Burgerschap, door leerlingen kennis te laten maken met de samenleving door ontmoeting en dialoog. Om de leerlingen een goede basis mee te geven, vinden wij het ook belangrijk dat ze leren en ontdekken wat God in de Bijbel zegt.
  2. Onze reformatorische scholen streven voortdurend naar een sociaal veilig klimaat voor álle leerlingen. Daarin nemen we onze verantwoordelijkheid. De kern van een sociaal veilig klimaat is een zorgvolle en liefdevolle schoolomgeving creëren waarin iedere leerling zich veilig voelt. Leerlingen kunnen met al hun vragen en gevoelens terecht binnen de school. Juist de vertrouwde schoolsetting die aansluit bij de christelijke waarden en normen die de kinderen thuis meekrijgen, maakt dat mogelijk. Het is een Bijbelse opdracht om God lief te hebben boven alles én elkaar lief te hebben. Daar hoort bij: iedereen is gelijkwaardig. De visie op het huwelijk en op seksualiteit is ontleend aan de Bijbel, en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van een reformatorische levenshouding. Voor de school, de ouders en de kerken waar de leerlingen naartoe gaan, is de Bijbel hét uitgangspunt voor de inrichting van hun leven, dus ook voor de visie op het huwelijk en seksualiteit.
  3. Als reformatorisch onderwijs realiseren wij ons dat de Bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit niet (meer) gedeeld wordt door een groot deel van de samenleving. Wij spreken met respect over de Nederlandse basiswaarden, over de democratische rechten in ons land en over onze andersdenkende medemens. Als onderdeel daarvan hebben wij de grondwettelijke vrijheid om de Bijbelse visie te kunnen blijven onderwijzen en uitdragen.

 

Oordeel inspectie

Recent heeft de inspectie onder andere bij een aantal reformatorische scholen een Burgerschapsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is nadrukkelijk binnen de onderzochte scholen aandacht besteed aan het thema ‘seksuele diversiteit’. De conclusie van de inspectie is positief. De onderzochte reformatorische scholen dragen volgens de inspectie de basiswaarden van de samenleving in voldoende mate uit. De Tweede Kamer is bekend met dit onderzoeksrapport.


Document

Download hier de gehele verklaring


In de media

Bekijk hier een fragment van Family7: Uitgelicht! 10 november 2020 – Pieter Moens (VGS) over afwijzing homoseksualiteit op scholen