VGS

De moord op Paty maakt ook in ons land veel los en is ook een aanslag op het onderwijs waar wij pal voor staan. De school is bij uitstek de plaats waar onze kinderen in aanraking kunnen en moeten komen met verschillende meningen en leren over wezenlijke zaken als vrijheid van meningsuiting en de kernwaarden in onze democratie. Wij staan vierkant achter alle leraren die maatschappelijke kwesties in hun lessen bespreekbaar maken en daarmee invulling geven aan de burgerschapsopdracht. Wij zullen ons er sterk voor blijven maken dat ze dat ook zonder vrees kunnen doen.

Onze leraren worden dagelijks in hun klas en les geconfronteerd met de uitdagingen van onze samenleving zoals polarisatie, toenemende segregatie, onbegrip en intolerantie tussen leerlingen. Zij leren de leerlingen respectvolle omgang met verschillende opvattingen en religies. Dankzij de pedagogische, didactische en persoonlijke vindingrijkheid en durf van onze leraren blijft het gesprek in verreweg de meeste gevallen open, en houden zij het gesprek – letterlijk en figuurlijk – gaande. Het engagement, de inzet en de moed van deze leraren vormen mede het fundament van de democratische rechtsstaat.

"Het engagement, de inzet en de moed van deze leraren vormen mede het fundament van de democratische rechtsstaat."

Geweld en intimidatie horen in een democratische rechtsstaat niet thuis. Wij zetten het gesprek in onze scholen voort, omdat we ons niet bang laten maken, omdat het laatste woord nooit gesproken is, en omdat we geloven in de kracht van het in vrijheid en verscheidenheid te voeren gesprek. Laten we deze gebeurtenis aangrijpen om op de scholen, met elkaar als personeel maar ook met leerlingen in gesprek te gaan.