VGS

Bekostiging

De bekostiging van de werkdrukmiddelen is vaak onderwerp van gesprek geweest. De teneur hierbij was steeds dat de gelden eerder vrij kwamen. Dit begon al in 2018 waarbij het bekend werd dat reeds vanaf augustus 2018 een bedrag van 155 euro per leerling zou worden ontvangen. Een jaar eerder dan oorspronkelijke de bedoeling. Na 3 jaar zou er een evaluatie plaatsvinden om bij een positieve uitkomst het bedrag naar 280 euro per leerling te kunnen verhogen. Met ingang van augustus 2019 werd het bedrag reeds tussentijds verhoogd naar 225 euro per leerling. Ook in augustus 2020 wordt een verhoging verwacht; naar 244 euro per leerling. Voor een school met 250 leerlingen wordt dus een bedrag van 61.000 euro ontvangen.

Daar staat tegenover dat de definitieve verhoging naar ruim 280 euro per leerling steeds verder naar achteren wordt verschoven om toch kostenneutraal uit te kunnen komen. Vooralsnog is er op korte termijn dus geen verdere verhoging te verwachten.

Aanwenden middelen

De subsidie heette niet geoormerkt te zijn, en dat klopt. Toch geldt er een verantwoordingsplicht waarbij u in het jaarverslag aan moet geven hoe u de ontvangen middelen heeft ingezet om de werkdruk te verlichten. Anders dan voorheen was uw team hierbij aan zet zodat de inzet van deze middelen een groot draagvlak hebben. Blijft u hier ook jaarlijks aandacht aan schenken en leg dit vast! Hoewel een groot deel van de ontvangen middelen inmiddels definitief zijn toegezegd, geldt nog steeds dat er een evaluatie plaats moet vinden om ook de laatste, definitieve, verhoging door te kunnen voeren.

Het bestedingsdoel van de gelden is verder vrij. Zo lang het maar aantoonbaar is dat de werkdruk is verminderd. Aangezien dit ook vaak en kwestie is van gevoel, is het brede draagvlak in uw team ook hierbij van belang.

Toekomst

Zoals gesteld is een verdere verhoging voorlopig niet aan de orde. Al blijkt dat dergelijke mededelingen de laatste jaren weinig waard zijn geweest. Wel zal het iedereen duidelijk zijn dat er een andere tijd is aangebroken in de politiek. Hoewel het voorlopig nog niet over bezuinigingen in het onderwijs lijkt te gaan, zal het eerder vrijkomen van de definitieve verhoging, of zelfs een uitbreiding daarop, minder snel onderwerp van gesprek zijn.

Dit is het vijfde artikel in een artikelenreeks over het thema ‘financiën’. De eerdere artikelen vindt u in deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4. De komende tijd zal maandelijks een artikel op de website worden geplaatst waarin een relevant onderwerp rond financiën wordt toegelicht. Gedeeltelijk zullen dit actualiteiten zijn en gedeeltelijk zal dit het karakter hebben van ‘hoe zat het ook alweer’. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.