VGS

Doelstelling

Maar wat is nu eigenlijk de bedoeling? Moet u de hoeveelheid aan documenten en verslagen die het onderwijs rijk is gaan uitbreiden? Of moet u een training volgen om hier wat mee te kunnen? Beiden zijn niet per se noodzakelijk. Waar het dan wel om gaat? Een doorlopend geheel aanbrengen in uw documenten. Een doorlopend geheel dat minimaal begint met het schoolplan, dat doorwerkt in de jaarplannen en dat tot uiting komt in de begroting. Indien vervolgens in het jaarverslag verantwoording wordt gegeven hoe u de doelen gekoppeld hebt aan de middelen, voldoet u aan de doelstelling.

Begroting

In de school- en jaarplannen worden allerlei ambities en doelstellingen opgenomen. Meestal zijn dit uitkomsten die binnen de school in gezamenlijkheid worden opgesteld. Regelmatig ontbreekt het om de doelstelling uit te zetten in middelen of inzet. Er is dus nog geen koppeling gemaakt. Maar hoe zit het dan met de begroting? De inspectie geeft aan nog regelmatig begrotingen tegen te komen die uitsluitend cijfermatig zijn. Het merendeel is echter voldoende van kwaliteit en er wordt steeds meer toegelicht. Waarschijnlijk ligt daar het ‘probleem’ voor u ook niet. Waar de inspectie wel vaak tegenaan loopt is dat uit de begroting niet blijkt welke verbinding met de beleidskeuzes is gemaakt. Dit hoeven geen hoogdravende of vernieuwende keuzes te zijn. Een veelgehoord argument is vaak; “vrijwel alle middelen liggen al vast. Ik heb 10 groepen en dat lukt net binnen de begroting. Dus wat valt er nog te kiezen, koppelen enz?” Maar waarom heeft u 10 groepen en geen 9 met heel veel onderwijsassistentie? Of 11 groepen zonder onderwijsassistentie? Of waarom heeft u een klusklas, plusklas of klimopgroep? En waarom zijn de lasten voor het onderwijsleerpakket zo hoog en de opleidingskosten beperkt? Waarom schaft u zonnepanelen aan terwijl u ook nieuwe kasten had kunnen aanschaffen? Kortom, eigenlijk heeft u allang beleid liggen. De kunst is om dit nog weer te gaan geven.

Jaarverslag

En tja, dat jaarverslag. Dat is toch vaak een kopie van vorig jaar waarop wordt voortgeborduurd? Op zich niets mis mee. Maar als u het dan ook nog voor elkaar krijgt om de doorgaande lijn hierin te verantwoorden bent u geslaagd voor dit onderdeel. Het jaarverslag wordt dus niet enkel meer omkijken naar wat is geweest, maar wordt een doorlopende schakel in uw beleidscyclus.

Dit is het vierde artikel in een artikelenreeks over het thema ‘financiën’. De eerdere artikelen vindt u in deel 1, deel 2 en deel 3. De komende tijd zal maandelijks een artikel op de website worden geplaatst waarin een relevant onderwerp rond financiën wordt toegelicht. Gedeeltelijk zullen dit actualiteiten zijn en gedeeltelijk zal dit het karakter hebben van ‘hoe zat het ook alweer’. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.