VGS

Die oproep doen VGS en VBSO in een brief aan de Eerste Kamer. Die debatteert dinsdag 8 juni met minister Slob (Onderwijs) over diens burgerschapswet.

‘Burgerschapsonderwijs is buitengewoon belangrijk’, betogen beide profielorganisaties. ‘Wij zien dus uit naar een grondig en gedegen debat over de wet, dat recht doet aan het gewicht van het onderwerp. Niet alleen omdat hier grondwettelijke vrijheden aan de orde zijn, maar ook omdat de wijze waarop we met elkaar over dit thema van gedachten wisselen, een proeve is van burgerschap in de praktijk.’

Aandachtspunten

VGS en VBSO wijzen de senatoren ter voorbereiding op het debat op een aantal aandachtspunten:

  • Het voorliggende wetsvoorstel is voor te veel uitleg vatbaar. Is bijvoorbeeld het spreken over “interpretatieruimte” voor scholen niet veel te zuinig, gelet op het rechtsstatelijk uitgangspunt dat de staat geen morele sturing geeft? Of is het uitdragen van morele minderheidsopvattingen alleen binnen strakke grenzen toegestaan? Wanneer deze wet daadwerkelijk de onderwijsvrijheid wil respecteren, dan kan het niet gaan om interpretatieruimte, maar om de morele vrijheid om basiswaarden te benoemen en uit te werken. Ook als het gaat om opvattingen die niet stroken met de niet-religieuze ethiek van de maatschappelijke meerderheid.
  • Sociale cohesie is van groot belang. Maar die bevorderen we niet met algemene waarden in de wetgeving waaraan scholen verplicht zijn die te onderwijzen. Sociale cohesie is veelmeer gediend door alle scholen juist ruimte te geven om leerlingen een sterke identiteit mee te geven op basis van opvattingen die de school en de ouders samen delen.
  • Om nieuwe onduidelijkheid te voorkomen, moet volstrekt helder zijn waarop de Inspectie nu precies “scherp [moet] toezien”, gegeven het feit dat de school in ieder geval vrij is om de eigen levensbeschouwelijke visie te formuleren en door te vertalen. In dit kader vragen wij speciaal aandacht voor het toezicht op (de toepassing van) leermiddelen.

Reageren

Het debat in de Eerste Kamer gaat verder in de week van dinsdag 15 juni. Het kabinet zal dan reageren op de inbreng van de senatoren.

Voor meer informatie over de (voorgeschiedenis van de) burgerschapswet, zie vgs.nl/burgerschap.