VGS

Uit alle onderwijsgeledingen, behalve onderwijsbestuurders, waren sprekers vertegenwoordigd. Zowel wetenschappers, vakbonden, schoolleiders, leraren, leerlingen als andere belanghebbenden praatten de onderwijswoordvoerders bij over hun perspectief op het NPO.

De gemeenschappelijke deler tijdens dit gesprek was de oproep om meer tijd te geven om het geld effectief in te zetten. Dat sluit goed aan bij de oproep die de VGS en VBSO deden aan de minister om de oplossingen structureel vorm te geven.

De Onderwijsraad werkt ondertussen aan een advies over de vraag hoe het NPO kan dienen als opmaat naar duurzame verbetering van het onderwijs. Die publicatie verschijnt donderdag 3 juni op de website van de raad.

Meer informatie

Ga naar www.vgs.nl/npo voor meer info over het NPO. We maken graag samen met u een werkbegroting aan, mét de verwachte baten vanuit het NPO, in ons online begrotingsmodel VGS Begroot. Samen kijken we welke extra ruimte er ontstaat. Bijvoorbeeld voor personeelsuitbreiding. Neem hiervoor contact op met uw eigen financieel adviseur bij de VGS of met Arjen de Kraker, a.dekraker@vgs.nl, 0180 – 442 662.

Voor ondersteuning op meer onderwijskundig gebied verwijzen we u graag naar de dienstverlening van Driestar Educatief en KOC Diensten.