VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

Intussen ben ik aan het schrijven aan mijn tweede blog. Het zijn zomaar wat gedachten die door mijn hoofd gaan. Het nieuws in de afgelopen maanden werd beheerst door corona. Ik betrap mijzelf er op dat ik het corona-nieuws moe begin te worden. De dagelijks berichtgeving over ziekenhuisopnames, aantal besmettingen, aantal doden. Anderzijds zijn de persconferenties van het kabinet belangrijke momenten in de week. Wat zal er nu worden verteld? Eerst aankondigingen over verzwaringen, daarna stabiliteit en nu de versoepelingen. Het volgt elkaar op.

De minister-president zei in de persconferentie van 20 mei: ‘We sturen op de achteruitkijk spiegel’. Ik dacht daar vanmorgen over na en kwam tot de conclusie dat sturen op een achteruitkijkspiegel wel heel beperkt is, als dat het enige is wat onze koers bepaalt. Ik hoop dat wij onze hoop op God stellen, in lijn met zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus, waar staat dat alles ons van zijn Vaderlijke hand toekomt.

'Ik kwam tot de conclusie dat sturen op een achteruitkijkspiegel wel heel beperkt is.'

Ik ben dankbaar dat de basisscholen open zijn gegaan op 11 mei jl. We horen dat dit op onze scholen goed is georganiseerd. Vanaf 8 juni mogen de basisscholen helemaal open. Ik vind het fijn dat dit weer mogelijk is. Natuurlijk moeten we alert blijven, maar hoe belangrijk is het dat onze kinderen weer normaal naar school mogen. De VO-scholen zijn open vanaf D.V. 2 juni. Zij zijn druk bezig met de voorbereidingen. Ik wens de bestuurders veel wijsheid, nu er in zo’n korte tijd veel georganiseerd moet worden. Ik ben dankbaar dat het onderwijs in de afgelopen periode heeft laten zien waartoe het in staat is. De inzet van het personeel is bewonderingswaardig, maar ook de inzet van de ouders om het thuisonderwijs vorm te geven.

Er treed een soort gewenning op in deze situatie waarin we allemaal thuiswerken. Het werk van VGS mag doorgaan al is dat wel met de nodige uitdagingen! Ook wij leren in deze periode heel veel rond deze nieuwe manier van (online) werken en proberen u zoveel als mogelijk is te ondersteunen en te adviseren.

Op de afdeling financiële administratie wordt op dit moment hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we binnen de geldende termijn de jaarrekeningen kunnen publiceren bij DUO. Loopt het allemaal op rolletjes? Nee, er zijn zeker leerpunten. Die bespreken en beschrijven we met ons team, zodat we u het volgende jaar anders of beter van dienst kunnen zijn.

'Onze leerpunten bespreken we met elkaar, zodat we u het volgende jaar anders of beter van dienst kunnen zijn.'

In de afgelopen periode zijn onze financieel adviseurs druk bezig geweest om VGS Begroot, ons prachtige begrotingssysteem, opnieuw te ontwikkelen. De eerste previews zien er prachtig uit, herkenbaar maar wel met de nodige extra functionaliteiten. Deze maken het gemakkelijker om begrotingen op te stellen en scenario’s te maken.

Omdat ledenvergaderingen nu op andere wijze verlopen, wilt u wellicht ook uw leden op andere wijze informeren over het wel en wee van uw school. Hiervoor is een dashboard ontwikkeld wat digitaal of geprint verstrekt kan worden aan de leden. Dit dashboard geeft op één pagina alle belangrijke parameters weer, waarmee u uw leden op adequate wijze kunt informeren.

Ondanks dat we thuiswerken en niet fysiek bij u langs kunnen komen, zullen we regelmatig contact met u zoeken. Heeft u zelf een vraag? Natuurlijk staan we voor u klaar zoals u van ons gewend bent.

NAAR CORONA-OVERZICHT