VGS

FG verplicht

Er waren al signalen dat een FG verplicht zou worden maar nu heeft het ministerie dat ook bevestigd. Minister Slob benadrukte in zijn Kamerbrief van oktober 2018 aan dat alle onderwijsinstellingen verplicht zijn een FG aan te stellen. Het verzoek van de SGP om kleinere scholen te ontzien, is daarmee niet ingewilligd. De minister geeft aan dat het wel mogelijk is om met meerdere instellingen één gezamenlijke FG aan te stellen. Hij verwijst daarbij ook naar de Handreiking functionaris gegevensbescherming van Kennisnet. De FG is dus verplicht voor alle scholen.

Insteek VGS en VBSO

Het kan zijn dat u deze (extra) verplichting als een last ervaart. Maar een FG kunt u ook zien als een steun in de rug, als u bijvoorbeeld een privacy-incident heeft, met verder een heel beperkte inzet als het rustig is op privacy-gebied. Bij ingewikkelde privacyvraagstukken in de toekomst, kunt u dan ook ondersteund worden door een deskundige FG. De insteek van VGS en VBSO is in elk geval een ‘lichte’ FG-dienstverlening die past bij uw type school.

Pilot en aanbod FG

Eerder informeerden we u over een aanbieder van FG-dienstverlening, die de school kan ondersteunen. De reeks pilots, die deze partij uitvoert op een aantal VGS- en VBSO-scholen, is bijna afgerond. Dat betekent dat we op korte termijn (het streven is uiterlijk eind november) een aanbod kunnen voorleggen van FG-dienstverlening. Het staat de school uiteraard vrij om zelf een FG-aanbieder te benaderen.