VGS

Wat is de reactie van de minister?

De minister bedankt allereerst de SGP voor hun inspanningen om de positie van kleine scholen onder de aandacht te brengen. Maar om een uitzondering van de FG voor kleine scholen te maken, dat vindt hij een stap te ver gaan: ‘Dat is niet wenselijk. Deze maatregelen dragen bij aan de privacy en veiligheid van leerlingen en daar moeten alle scholen zich voor inspannen.’

Ja of nee?

Gezien bovenstaande brief van de minister en onze recente contacten met Kennisnet houden we er serieus rekening mee dat alle (ook kleine) scholen een FG dienen te hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) – toezichthouder voor privacy – is vanwege het SGP-amendement nog steeds aan zet om richtlijnen op te stellen die meer duidelijkheid moeten verschaffen. We verwachten dat de AP zal aansluiten bij de praktijk in Europa, waar alle scholen (behalve Nederland) die vallen onder de AVG zonder uitzondering een FG hebben. Daarnaast verwachten we dat de brief van de minister leidend zal zijn.

Duidelijkheid over FG

Het is dus van belang dat er duidelijkheid komt over de verplichting van een FG voor de scholen. We leggen op dit moment contacten met andere belangenorganisaties om te peilen hoe zij omgaan met deze periode van onduidelijkheid over de FG. Samen met Kennisnet komen we tot de lijn dat het nu vooral van belang is om in te zetten op het privacybeleid. We hebben van Kennisnet begrepen dat er in het najaar wordt ingezet op de uitwerking van de rol en de varianten voor de inzet van een FG. Dit wordt door Kennisnet in opdracht van de PO-raad en de VO-raad gedaan. We verwachten daarom eind van dit jaar meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de verplichting tot FG.