VGS

Gestelde eisen
De onbruikbaarheid van deze grond komt door de zeer hoge eisen die worden gesteld:

  • Het werk moet bij regelmaat niet kunnen worden verricht als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer;
  • Het frequente verzuim moet leiden tot voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen;
  • Het verzuim mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden;
  • Het moet aannemelijk zijn dat in beginsel binnen 26 weken geen herstel voor de werknemer te verwachten is en dat binnen deze periode geen arbeid in aangepaste vorm kan worden verricht.

De wetgever legt het risico van het ziekteverzuim voor een groot deel neer bij de werkgever.

Wat blijkt uit de rechtspraak?
Uit de soms absurde situaties die in de rechtspraak aan de orde zijn, blijkt hoe lastig het is om aan de genoemde ontslaggrond te voldoen. Als voorbeeld een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant samengevat:

Een werknemer van de Aldi heeft tussen 2010 en 2017 69 % van de werkbare dagen verzuimd. Omdat Aldi niet kon aantonen dat het ziekteverzuim niet tot onaanvaardbare gevolgen heeft geleid voor de bedrijfsvoering, werd het ontbindingsverzoek niet gehonoreerd. Hieraan deed niet af dat was aangetoond dat collega’s door het verzuim moesten overwerken, omdat niet is vastgesteld dat dit heeft geleid tot een onevenredige druk voor deze collega’s. Van een grote werkgever mag wat betreft het opvangen van ziekteverzuim wel meer worden verwacht dan van een kleine werkgever. Hierbij zijn de omstandigheden van het geval belangrijk.

Conclusie
Het lijkt onmogelijk om met een beroep op frequent ziekteverzuim tot een einde van een arbeidsovereenkomst te komen. De grootste sta-in-de-weg lijkt het aantonen van de ‘onaanvaardbare gevolgen’ voor de bedrijfsvoering te zijn. Het is daarom aan te raden – indien dit onverhoopt aan de orde is – een andere ontslaggrond te gebruiken dan die van frequent verzuim.

Dit is het vijfde artikel in een artikelenreeks over het thema ‘ontslag’. De komende tijd zal met  regelmaat een artikel op de website worden geplaatst waarin een relevant onderwerp rond ‘ontslag’ wordt toegelicht. Heeft u vragen over ontslag of doen zich problemen voor in de arbeidsrelatie met een werknemer? Neem dan contact op met René Tromp.