VGS

Diverse klanten hebben het afgelopen jaar aangegeven te worstelen met de juiste formulering van tekstuele toelichting op bepaalde onderdelen. Daarbij is de wens uitgesproken dat er behoefte is aan wat meer sturing vanuit VGS in de vorm van voorbeeldteksten. Het format bestuursverslag is daarom niet alleen geactualiseerd, maar ook vernieuwd en uitgebreid ten opzichte van eerdere jaren.

 

Meer details

  • Het format is bijgewerkt aan de hand van het format bestuursverslag dat de PO-Raad op 17 januari jl. heeft gepubliceerd. Dit format is afgestemd met accountantskantoren en het ministerie en voldoet daarmee aan alle verplichtingen.
  • Ten opzichte van het format bestuursverslag 2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de verplichte onderdelen. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de verantwoording van het onderdeel sociale veiligheid.