VGS

Om aan alle voorwaarden te voldoen, en concreet aan de slag te gaan worden er drie stappen gevraagd. In een vorig artikel is hierover al het een en ander geschreven. In de factsheet, gepubliceerd door de PO-raad, staat beschreven welk proces elke school dient te doorlopen.

De VGS heeft, om u voor een groot deel hierin te ontzorgen, een format ontwikkeld. Kort samengevat biedt dit format ruimte voor een beschrijving van het proces (analyse van de knelpunten en de toelichting van de gekozen oplossing) en de financiële verantwoording daarbij. De VGS levert daarnaast de input voor de verantwoording in het jaarverslag van 2018 en de jaren daarna.

Elke school zal hierin haar verantwoordelijkheid moeten nemen. In 2020 zal namelijk een tussenevaluatie plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of het structurele budget van 430 miljoen (al dan niet gewijzigd) wordt gecontinueerd. Een juist beeld via de verantwoording is dan ook van groot belang.

Door gebruik te maken van dit format voldoet u aan alle eisen en richtlijnen die worden gesteld aan het besluitvormingsproces en verantwoording nadien. Tevens levert de VGS een financiële aanzet waaraan de extra middelen besteed kunnen worden en op het moment dat de keuze is gemaakt rekenen we dit door. In het format worden een aantal voorbeelden en denkrichtingen gegeven.

Het format en bovenstaande dienstverlening kunt u afnemen voor 250 euro (exclusief btw).

Wilt u gebruik maken van dit format? Neem dan contact op met uw financieel adviseur of ondergetekende.