VGS

220 euro per leerling

Per schooljaar 2018/19 is de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs met ruim 155 euro per leerling gestegen. De extra middelen zijn beschikbaar gekomen voor het verminderen van de werkdruk. Het onderwijsveld is serieus aan de slag gegaan met de aanpak van de werkdruk, maar de hoge werkdruk blijft een punt van aandacht. Daarom is besloten om middelen uit het werkdrukakkoord eerder beschikbaar te stellen.

Het oorspronkelijke akkoord is uitgegaan van 237 miljoen euro per jaar voor de schooljaren 2018/19, 2019/20 en 2020/21. Na deze periode zou een evaluatie plaatsvinden en mogelijk 430 miljoen euro per schooljaar beschikbaar komen. Minister Slob (minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft nu besloten dat deze verhoging naar voren wordt gehaald. Vanaf schooljaar 2019/20 komt nu 333 miljoen euro beschikbaar. Concreet betekent dit voor een school dat het bedrag van ruim 155 euro per leerling wordt verhoogd naar 220 euro per leerling.

Het naar voren halen van de middelen hoeft volgens Slob niet te betekenen dat het uiteindelijke doel (430 miljoen vanaf schooljaar 2021/22) niet wordt gehaald. Hij verwacht dat er op andere begrotingsposten geld overblijft dat gebruikt kan worden om het gat te dichten.

Inzet middelen

In één adem met de extra middelen voor werkdruk wordt gesproken over de hoge buffers die sommige scholen hebben en het geld dat jaarlijks op de plank blijft liggen. We roepen u daarom toe op om de extra middelen direct te verwerken in het formatieplan van 2019/20. Zo wordt voorkomen dat het financiële resultaat van 2019 onnodig hoog is.

Benieuwd wat concreet de gevolgen zijn voor uw school? Of wilt u sparren over de mogelijkheden voor de besteding van deze middelen? Neem contact op met een van onze financieel adviseurs.