VGS

De wettekst van de opdracht staat immers bol van open normen. De kerndoelen en examenprogramma’s zijn nog niet aangepast. Waar moeten scholen dan op rekenen als het gaat om handhaving? Is het überhaupt wel mogelijk op dit domein te sanctioneren? En, belangrijker nog, is sanctioneren geen contradictie als het gaat om hoe scholen de burgerschapsopdracht uitvoeren?

Expertmeeting

Deze vragen en visies staan centraal op de Expertmeeting Burgerschapsopdracht en handhaving, op donderdagochtend 12 januari 2023 in de Agorazaal 1 op de campus van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sprekers zijn onder meer Wouter Pors, advocaat (Bird & Bird) en Marlies Honingh, universitair hoofddocent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit.

Na de voordrachten van de sprekers is er ruime gelegenheid voor debat over het thema. Daarbij kan ook worden aangehaakt bij de behandeling van het wetsvoorstel bestuurlijk interventie-instrumentarium dat voorligt bij de Eerste Kamer.

Deelnemen

Aanmelding voor de Expertmeeting kan via deze link. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De Expertmeeting wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit en de Stichting bijzondere leerstoelen onderwijsrecht (SBLO), bij gelegenheid van de uitreiking van de SBLO Praemium Onderwijsrecht 2022. De jury, bestaande uit prof. Frank van Ommeren, prof. Miek Laemers, Berend Kamphuis (SBLO), Gijsbert Leertouwer (SBLO) en prof. Renée van Schoonhoven, zal tijdens de bijeenkomst haar rapport uitspreken en de scriptieprijs toekennen.