VGS

De informatieplicht komt van de rijksoverheid. Die wil energiebesparing en daarmee de vermindering van de CO2-uitstoot versnellen. Dit staat in het teken van de verduurzaming van Nederland en het tegengaan van klimaatverandering. Van alle bedrijven en instellingen (dus ook van scholen) met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar moet bekend zijn welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de kosten in vijf jaar worden terugverdiend. Belangrijk om te weten: de informatieplicht betreft afzonderlijke schoollocaties.

Hoe doet u melding?

Vóór 1 juli moet u via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren welke energiebesparende maatregelen u neemt. Als u geen maatregelen neemt, moet u dat ook melden en daarvoor een reden opgeven. De Omgevingsdienst in uw regio checkt of u voldoet aan de informatieplicht. Als dat niet het geval is, kunt u een boete krijgen. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de 4 jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen.

Wat moet u doen?

Voldoen aan de informatieplicht kost wel wat inspanningen. De overheid heeft een flinke lijst met erkende maatregelen opgesteld. U onderzoekt uw pand en geeft per punt op de lijst aan of uw pand wel of niet voldoet aan de maatregelen. En zo nee, waarom niet. U dient uw jaarverbruik te weten om te bepalen voor welke locatie(s) de informatieplicht geldt. Dit verbruik staat op uw jaarafrekening, welke u vindt u in uw online portal bij de leverancier. U kunt ook contact opnemen met DVEP: 074-3767210, frontoffice@dvep.nl en/of met Eneco: 088-8953593, energievoorscholen@eneco.com (let op: EVS heeft uw jaarafrekening niet!). U kunt vervolgens zelf aan de slag via de website van de RVO.

Wij kunnen het voor u regelen!

Besteedt u het liever uit? Ons collectief Energie Voor Scholen kan de melding voor u verzorgen.! We bezoeken uw locatie(s) en verzorgen de melding, zodat u snel en op eenvoudige wijze voldoet aan de informatieplicht. U ontvangt bovendien van ons een lijst met nog te nemen energiebesparende maatregelen.

De kosten van deze service zijn € 850,- exclusief btw per locatie. Wilt u hiervan gebruikmaken? Zorg dan dat u uw jaarnota bij de hand heeft en neem contact op met Karin Michgels: 030-2255010, michgels@hellemansconsultancy.nl.

Namens de Stuurgroep Energie Voor Scholen (EVS),
Verus, VBS, VGS, LVGS, VOS/ABB en ISBO