VGS

Zoals eerder gemeld op onze website, plaatsten diverse fracties vragen bij het effect dat het wetsvoorstel op de segregatie in het onderwijs kan hebben. Reden voor onder meer de SP- en de PvdA-fractie om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Coalitiegenoot D66 stemde voor het wetsvoorstel, nadat een stemverklaring werd afgegeven. In deze verklaring gaf de partij aan dat lid 4 van artikel 23 Grondwet, waarin geregeld is dat de overheid dient te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs, meer aandacht van de minister vereist.

Concreet betekent de instemming met het wetsvoorstel dat initiatiefnemers voor een nieuwe school hun belangstelling D.V. vanaf 1 juni 2021 via een zogenaamde preregistratie kenbaar kunnen maken bij OCW. Mocht de hele stichtingsprocedure vervolgens met goed gevolg doorlopen worden, dan kan de nieuwe school per 1 augustus 2023 starten.