VGS

De aanpassing in de wet houdt in dat scholen en instellingen geen mensen meer mogen ontslaan of weren vanwege hun homoseksualiteit, ras, geslacht of burgerlijke staat. Hoewel dit wettelijk gezien al niet mocht, zijn er nu ook geen ‘bijkomende omstandigheden’ meer toegestaan. Deze lieten nog enige ruimte aan scholen en instellingen vanwege hun identiteit of grondslag. Vorige week is uitgebreid over het wetsvoorstel gedebatteerd en hier kunt u onze analyse teruglezen. De kritische houding van het CDA tegenover het wetsvoorstel heeft er niet toe geleid dat deze partij tégen het wetsvoorstel heeft gestemd. De enige partijen die tegen hebben gestemd, zijn de CU en SGP. Zie ook het bericht van de Eerste Kamer.

De VGS zal in de komende periode over dit thema bijeenkomsten voor haar leden organiseren. Onder andere op het symposium Kerk en School van D.V. 18 juni zal hieraan uitgebreid aandacht besteed worden. Houdt u onze website goed in de gaten voor aankondigingen. Als opmaat naar dit symposium heeft de VGS recent een opinieartikel geschreven dat ingaat op deze thematiek’.