VGS

Met de nieuwe website hopen we u sneller en gemakkelijker van alle informatie te voorzien. Zo vindt u onder advies & beleid en administratie een helder overzicht van onze diensten. Ook willen we graag helder in beeld brengen wat we voor onze leden doen; onder Identiteit vindt u de concrete invulling hiervan.

Professionalisering

Op de nieuwe website vindt ook u een overzicht van onze trainingen, leergangen en overige activiteiten. De eerst volgende training is Gesprekken voeren in een cyclus op D.V. 18 december 2019. Binnenkort hopen we u te informeren over de vernieuwde training Sleutelrol voor de voorzitter: de training zal worden verzorgd door het Nederlands Debat Instituut.

Feedback

Het is mogelijk dat bij het ‘verhuizen’ van de website fouten zijn gemaakt. Ziet u (spel)fouten, werken knoppen niet of wordt u naar een verkeerde pagina gestuurd? We horen het graag! U kunt uw feedback per mail toesturen naar Hester Slob.