VGS

Het is ook mogelijk om een aantal uren per jaar op te nemen en de rest te sparen. De werknemer dient hiervoor een spaarplan op te stellen en deze vooraf in te dienen bij de werkgever. De uren kunnen gedurende 5 jaar lang gespaard worden.

In het spaarplan staat ook vermeld wanneer de werknemer van plan is om de uren te gaan opnemen. De totale omvang van de uren per jaar aan duurzame inzetbaarheid mogen maximaal 340 klokuren bedragen. Over de uren van het bijzonder budget voor oudere werknemers wordt een korting van 50% toegepast.

Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw relatiebeheerder PSA.