VGS

Bijzonder budget voor starters

 • Voor wie? Startende leraren in trede 1,2 of 3 van schaal LB t/m LD en zij-instromers.
 • Hoeveel? 40 uur per jaar bovenop het basisbudget.

Bijzonder budget oudere werknemers

Iedere werknemer van 57 jaar en ouder heeft naast het basisbudget van 40 uur, jaarlijks recht op een bijzonder budget van 130 uur.

Als de werknemer deze uren inzet voor verlof, betaalt de werknemer een eigen bijdrage van:

 • 40% in schaal 1 tot en met 8
 • 50% vanaf schaal 9

Wanneer de werknemer kiest voor volledige inzet van 130 uur voor verlof, kan ook het basisbudget van 40 uur voor verlof worden ingezet (zonder eigen bijdrage).

Verder gelden de volgende regels:

 • Budgetten zijn naar rato van de benoemingsomvang;
 • Recht bijzonder budget vervalt per de AOW-leeftijd;
 • Bij ziekte wordt verlof niet opgeschort;
 • Na het 1e ziektejaar vervalt de eigen bijdrage;
 • Verlofopname is mogelijk als het verlofrecht minimaal 45 uur is.

Spaarmogelijkheid

 • Sparen van beide budgetten is mogelijk, mits er een vooraf ingediend plan opgesteld is;
 • Er kan max. 5 jaar gespaard worden;
 • Opname van gespaarde uren mag max. 340 uren per jaar zijn.

Overgangsregeling BAPO

De werknemer die op 30 september 2014 BAPO-verlof genoot, kan naast het basis- en bijzonder budget gebruikmaken van het overgangsbudget:

 • Aanvullend budget van 170 uur;
 • Eigen bijdrage van 50% (40% voor schaal 8 of lager);
 • Opname van gespaarde uren mag max. 340 uren per jaar zijn.

Werknemer kan zelf beslissen uit welk budget hij verlof opneemt. Als niet de volledige budgetten worden benut dan geldt de vaste verhouding tussen basis- (23,5%) en bijzonderbudget (76,5%).

De eigen bijdrage voor uw werknemer is in dit berekeningsmodel te berekenen.

Stappenplan

Neem het onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’ op in de gesprekkencyclus. Maak afspraken over de invulling van het duurzame inzetbaarheidsbudget:

 • In welke gevallen mag het budget worden gespaard?
 • Voor welke activiteiten mag het budget wel/niet worden gebruikt?
 • Welke financiële ruimte is er voor activiteiten binnen dit budget?
 • Mag het basisbudget worden ingezet voor extra tijd voor- en nawerk?