VGS

Die oproep aan minister Slob (Onderwijs) deden bijzondere scholen aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer op maandag 9 november. Hun oproep staat in een verklaring die is opgesteld door prof. dr. Tom Zwart, hoogleraar Crosscultureel Recht aan de Universiteit Utrecht en twee onderzoeksters van het Cross-cultural Human Rights Centre van de Vrije Universiteit.

Het document is vrijdag verzonden naar het ministerie van Onderwijs en naar de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. Tot de ondertekenaars behoren onder meer reformatorische PO- en VO-scholen en de Reformatorische Oudervereniging.

Erkenning

De scholen die de verklaring hebben ondertekend, wijzen de politiek er op dat ze de erkenning missen dat bijzondere scholen prima in staat zijn om goed burgerschapsonderwijs te geven. ‘Wij verzorgen [dat] nadrukkelijk vanuit de kracht van onze eigen godsdienstige overtuiging. De religies die de inspiratie vormen voor ons onderwijs verlangen van de gelovigen dat zij zich inspannen om goede burgers te zijn.’

Versterking van de identiteit van de leerlingen en hun soepele integratie in de Nederlandse samenleving gaan hand in hand, stellen de ondertekenaars. ‘De leerlingen worden namelijk niet alleen vertrouwd gemaakt met hun religieuze traditie, maar ook voorbereid op actieve deelname aan de Nederlandse samenleving. Gevoelige onderwerpen kunnen juist in de vertrouwde omgeving van de school op een tactvolle manier ter discussie worden gesteld.’

Instemming

‘Met twee woorden spreken is een belangrijk uitgangspunt voor onze scholen’, valt VGS-bestuurder P.W. Moens de opstellers en ondertekenaars van de verklaring bij: ‘Wortelen in eigen identiteit en voorbereiden op participatie in een pluriforme samenleving.’

De VGS heeft met instemming kennisgenomen van de verklaring. Die sluit inhoudelijk goed aan bij onze eerdere weging van het wetsvoorstel. Daaraan heeft de VGS later nog een expliciet verbeterverzoek gekoppeld richting de Tweede Kamer.

‘Essentieel in de behandeling van dit wetsvoorstel is of de Tweede Kamer vertrouwen heeft in het onderwijs of wantrouwen’, aldus Moens. ‘Daarom heeft de VGS een aantal zaken gemarkeerd in het verbeterverzoek die cruciaal zijn.’

De VGS volgt het debat over de burgerschapswet nauwgezet en komt daar later, onder meer via onze website en nieuwsbrief, op terug.