VGS

Aanleiding voor de samenvoeging van beide besturen is onder meer de verwachte daling van het leerlingaantal, meldt het RD.

Drie vestigingen telt het Driestar College: in Gouda, Leiden en Lekkerkerk. Het Wartburg College heeft er vier: drie in Rotterdam, één in Dordrecht. Samen vallen ze over enkele jaren onder één college van bestuur (cvb) en één raad van toezicht. Het aantal vestigingen is dan wel verminderd: Driestarvestiging Lekkerkerk en Wartburglocatie Revius in Rotterdam-Zevenkamp worden –waarschijnlijk over een jaar of vijf– vervangen door één school in Krimpen aan den IJssel. Dat plan was al eerder bekend; het was echter eerder nog niet duidelijk of de Krimpense school een vestiging van het Wartburg College of het Driestar College zou worden.

Lees het hele artikel van woensdag 15-jan op RD.nl.