VGS

Als schoolleider blijft u leren. De complexiteit van de vraagstukken waar uw school mee te maken heeft, de dynamische omgeving van het onderwijs én uw eigen professionaliseringsbehoefte veranderen voortdurend en dat vraagt om voortdurende ontwikkeling.

Ontwikkelen doet u natuurlijk het beste op een manier die bij u past. Kies daarom voor herregistratie een professionaliseringsroute die aansluit bij uw praktijk en behoefte. U kunt kiezen voor een door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding, maar ook voor professionalisering aan de hand van de volgende professionaliseringsthema’s:

 1. Persoonlijk leiderschap
 2. Regie en strategie
 3. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
 4. In relatie staan tot de omgeving
 5. Omgaan met verschillen
 6. Leiding geven aan verandering
 7. Toekomstgericht onderwijs
 8. Wildcard

Zie de website van het schoolleiderregister PO voor een toelichting op de thema’s.

VGS Academie, KOC diensten en Driestar managementadvies en begeleiden u graag bij uw ontwikkeling en ontzorgen u bij uw herregistratie. Er zijn daarbij verschillende mogelijkheden om uw leerproces vorm te geven:

 1. formeel leren via leergangen,
 2. informeel leren in de dagelijkse praktijk
 3. of een combinatie van formeel leren en informeel leren.
Leergang Financieel management en goed bestuur 2018

1. Formeel leren (leergangen)

Rondom bovenstaande thema’s kunt u een opleiding, cursus of training volgen. U vindt het professionaliseringsaanbod in het Schoolleidersregisterer PO, beoordeeld en goedgekeurd door de commissie Certificering.

Wat wij kunnen bieden

VGS Academie en Driestar managementadvies bieden onder de vlag van Pentanova, opleiding voor schoolleiderschap, drie leergangen aan:

Ontwikkelen personeel en organisatie;

 • ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’ (alle deelthema’s);
 • ‘Leidinggeven aan verandering’ (geheel thema);
 • ‘Organisatie van de school’ en ‘HR-beleid’ (uit: ‘Regie en Strategie’);
 • ‘Omgaan met andere organisaties’ en ‘Omgaan met (demografische) ontwikkelingen’ (uit: ‘In Relatie staan tot de omgeving’);
 • Omgaan met verschillen als team (uit: ‘Omgaan met verschillen’)

Financieel management en goed bestuur;

 • ‘Omgaan met (demografische) ontwikkelingen’ (uit: ‘In Relatie staan tot de omgeving’)
 • ‘Omgaan met het bestuur’ (uit: ‘In Relatie staan tot de omgeving’)
 • ‘Omgaan met andere organisaties’ (uit: ‘In Relatie staan tot de omgeving’)
 • ‘Inrichting van het onderwijs’ (uit: ‘Regie en Strategie’)
 • ‘Organisatie van de school’ (uit: ‘Regie en Strategie’)
 • ‘Bedrijfsvoering’ (uit: ‘Regie en Strategie’)

Werkplaats leidinggevenden

 • ‘Persoonlijk leiderschap’ (geheel thema)
 • ‘Leidinggeven aan verandering’ (geheel thema)

Deze leergangen zijn uniek door de inhoud en omdat ze meerdere thema’s voor schoolleiders afdekken. Leergang 1 en 2 dekken samen drie professionaliseringsthema’s af, namelijk Regie en strategie, kennis- en kwaliteitsontwikkeling en In relatie staan tot de omgeving; leergang 3 behandelt de thema’s Persoonlijk leiderschap en leidinggeven aan veranderingen gecombineerd met 1 óf 2 hebt u dan in totaal op 3 thema’s uw professionalisering binnen. In alle leergangen doen we leren en ontwikkelen samen. In een aantal bijeenkomsten krijgt u theoretische verdieping die u kunt koppelen aan uzelf als persoon en uw eigen schoolpraktijk. De leergangen krijgen ook een plaats in onze nieuwe Academiegids 2019/20.

2. Informeel leren in de praktijk

In uw dagelijkse beroepspraktijk bent u voortdurend bezig met ontwikkeling. Dat noemen we informeel leren. Als u daar bewust mee bezig bent, geeft het u de mogelijkheid optimaal af te stemmen op uw eigen leervoorkeuren, beginsituatie en de context van uw school. Informeel leren is net zo waardevol als formeel leren en kan daarom meegenomen worden voor de herregistratie. Onder de definitie die het Schoolleidersregister PO hanteert voor informeel leren, vallen álle vormen van leren waarvan u zelf vindt dat ze bijdragen aan uw ontwikkeling als schoolleider.

Dat kan bijvoorbeeld zijn:

 • intervisie met collega-schoolleiders;
 • een boek lezen;
 • een korte cursus volgen;
 • een congres bezoeken;
 • een nieuwe methode implementeren.

Om informeel leren mee te laten tellen voor herregistratie moet u een valideringsgesprek voeren met een professioneel beoordelaar. U moet dan aan de hand van leerervaringen in uw eigen praktijk kunnen aantonen dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op een van de professionaliseringsthema’s.

Wat wij kunnen bieden

VGS Academie, KOC Diensten en Driestar managementadvies helpen u graag bij deze vormen van informeel leren. Dat kan in de vorm van netwerkleren met een groep schoolleiders of een individueel traject binnen uw eigen school of scholengroep. Onze adviseurs bieden op verschillende deelthema’s inhoudelijke trajecten aan voor een groep schoolleiders (netwerkleren) of aan de hand van uw eigen leervragen. In alle gevallen wordt kennis zowel door onze adviseur als door uzelf ingebracht. Wij zorgen ervoor dat deze trajecten optimaal aansluiten op het valideringsproces door de professioneel beoordelaar namens het Register.

Adviseurs en trainers van VGS Academie kunnen u helpen bij de volgende thema’s:

 • Regie en strategie
 • Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
 • In relatie staan tot de omgeving
 • Leiding geven aan verandering
 • Wildcard

Driestar managementadvies heeft expertise op de thema’s persoonlijk leiderschap, regie en strategie, kennis- en kwaliteitsontwikkeling, in relatie staan tot de omgeving, omgaan met verschillen, leidinggeven aan verandering en wildcard.

Bij KOC Diensten kun je terecht voor de thema’s persoonlijk leiderschap, omgaan met verschillen, leiding geven aan verandering, toekomstgericht onderwijs en wildcard.

Je kunt de ontwikkeling op het thema dat u wilt afronden laten valideren door een professioneel beoordelaar. Een professioneel beoordelaar is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. KOC Diensten kan (behalve op het thema toekomstgericht onderwijs) op alle professionaliseringsthema’s de validatie verzorgen. Neem daarvoor contact op met dhr. L.G. (Leon) Bolier.