VGS

U kunt hier meer informatie vinden over de actuele stand van zaken. Als u graag aansluit bij de testfase kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar actualisatiebeproeven@slo.nl. Van harte aanbevolen om op deze wijze als christelijk-reformatorisch onderwijs professioneel betrokken te zijn op het curriculum!