VGS

Als er verwacht wordt dat een werknemer binnenkort een jubileum heeft, moet dit aan VGS doorgegeven worden. Meestal weet de werknemer zelf wel ongeveer wanneer hij 25 of 40 jaar bij het onderwijs werkt (dit kan op meerdere scholen zijn). Vaak is dit ook bekend bij de school. Voor de scholen waarvoor wij de diensttijden van alle personeelsleden hebben berekend wordt door ons een lijst opgesteld van mensen die binnenkort een jubileum hebben. Deze lijst wordt naar de school gemaild aan het begin van elk schooljaar.

Hoe wordt de diensttijd vastgesteld?

Als een melding van een jubileum binnenkomt kijken we eerst in het personeelsdossier wat we aan bewijsstukken hebben van deze werknemer. Daarmee maken we een diensttijdberekening. Dit overzicht wordt naar de school gemaild ter controle en ter ondertekening. Ontbreekt er nog diensttijd dan kan de werknemer de gegevens hiervoor aanleveren. Dit kan zijn in de vorm van akten of het ABP diensttijdoverzicht. Wij hebben een onderbouwing van de diensttijd nodig voor de accountant. Zodra alle gegevens van de diensttijd binnen zijn, maken wij een definitief overzicht. Wij vragen dan om deze te ondertekenen door de werkgever en de werknemer en deze naar ons te retourneren.

Voor de scholen waar de diensttijd voor alle werknemers als is berekend is dit niet nodig. We gaan dan gelijk door met de betaling van de gratificatie.

Wat is de hoogte van de gratificatie?

VGS zal daarna een berekening van de gratificatie maken. Bij 25 jaar overheidsdienst ontvangt de werknemer 50% van zijn maandsalaris. Bij 40 jaar is dit 100% van het maandsalaris. De berekening vindt plaats over het salaris van de maand waarin het jubileum valt. In de berekening wordt het vakantiegeld, de uitlooptoeslag, het schaal-uitloopbedrag en de EHBO-toelage meegenomen. Dit bruto bedrag wordt dan (belastingvrij) netto aan de werknemer uitbetaald. Wij sturen een brief naar de werknemer met daarin de diensttijd en het bedrag van de gratificatie vermeld. De school ontvangt een kopie van deze brief.