VGS

Bijgewerkt 30 januari 2023

Wanneer is er sprake van dienstreizen?

Dienstreizen (zakelijke reis) maakt de werknemer in opdracht van de werkgever voor bijvoorbeeld: een cursus, ouderbezoek, schoolkamp, post ophalen enz. Dienstreizen worden in beginsel vergoed op basis van openbaar vervoer, tarief tweede klas. De werkgever kan de werknemer toestemming geven om met zijn eigen auto te reizen. De kilometers worden dan berekend vanaf de woning van de werknemer naar de bestemming.

Wat is de vergoeding voor dienstreizen?

De cao schrijft een vergoeding voor van € 0,28 per kilometer, waarvan € 0,21 netto (wettelijk bepaald) en € 0,07 bruto wordt uitbetaald. Doet de werkgever mee met de werkkostenregeling dan kan hij zelf bepalen in het WKR beleid hoeveel cent per kilometer (met een minimum van € 0,28 per kilometer) hij netto wil uitbetalen aan de werknemer. De dienstreizen worden via het salaris uitbetaald. Mocht het nodig zijn dan kunnen er ook verblijfkosten bij de werkgever worden gedeclareerd. Dit wordt uitbetaald op basis van de ingediende factuur van de werknemer.

Hoe moeten de dienstreizen bij VGS aangeleverd worden?

U kunt deze via Youforce aan ons doorgeven. Dit kan bij de tegel ‘1. Declaratie dienstreizen’.
Reiskosten die gemaakt worden door niet werknemers zoals sollicitanten, bestuursleden enz. moeten via de financiële administratie (de bank) uitbetaald worden. Deze kunt u doorgeven middels het formulier onkostenvergoeding via ProActive.

Wanneer is er sprake van woon-werkverkeer?

Daarnaast bestaat er de vergoeding woning-werk. Deze wordt uitbetaald om een deel van de kosten van het heen en weer reizen van de woning naar de school aan de werknemer te vergoeden. Hiervoor is in de cao een tabel opgesteld. Het aantal kilometers enkele reis moet worden berekend op basis van de snelste route via de ANWB-routeplanner.

Wat is de vergoeding voor woon-werkverkeer?

De eerste 7 kilometers worden niet vergoed en het maximaal aantal kilometers dat vergoed wordt is 21,5 kilometer.

Werknemers die in de functiecategorie directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel met lesgevende en/of behandeltaken krijgen 10 maanden lang
reiskostenvergoeding uitbetaald. In de maanden juli en augustus worden de reiskosten niet uitbetaald. Overige werknemers krijgen 11 maanden reiskostenvergoeding. Bij hen wordt de maand juli niet uitbetaald. De reiskosten lopen onbeperkt door. Alleen als er iets wijzigt in het aantal kilometers of in het aantal werkdagen dat de werknemer werkt moet dit doorgegeven worden aan de VGS (bij wijziging van aantal werkdagen per week of wijziging van km enkele reis naar de school). Bij invalkrachten kunnen de dagen opgeteld en periodiek doorgegeven worden. Bij hen wordt het maandbedrag van 1 dag gedeeld door 4,35 en vermenigvuldigd met het aantal gewerkte dagen. Is een werknemer langer dan 2 weken afwezig dan worden de reiskosten met ingang van de 3e week stopgezet.

Met ingang de nieuwe cao 2018-2019 is er afgesproken dat vervangers een hogere reiskostenvergoeding kunnen krijgen. Dat geldt alleen voor personeel die een reisafstand hebben van 22,5 of meer km. Hieronder vindt u de tabel die daarvoor is opgesteld:

Hoe moeten woon-werkverkeer bij VGS aangeleverd worden?

Structurele reiskostenvergoeding woon-werkverkeer kan via Youforce aan ons doorgegeven worden. Dit kan bij de tegel ‘2. Opgave structurele woonwerkverg’.

De reiskostenvergoeding voor invalkrachten of extra gewerkte dagen kan doorgegeven worden middels de tegel ‘3. Opgave woonwerkverg. invaldagen’. De reiskostenvergoeding voor vervangers met meer dan 22,5 km enkele reis kan middels de tegel ‘4. Opgave woonwerkverg. verv. va 22,5 km’. Graag deze declaraties maandelijks aan ons doorgeven.