VGS

Daarom heeft minister Slob (Onderwijs) een algemene maatregel van bestuur (Amvb) opgesteld waarin hij drie eisen uitwerkt waaraan de monitoringsinstrumenten moeten voldoen.

Zo’n meetmiddel moet:

  • inzicht geven in de ervaren en feitelijke veiligheid en het welbevinden van de leerlingen op school;
  • Ten minste eens per schooljaar worden afgenomen onder een representatief deel van de leerlingen;
  • gestandaardiseerd, valide en betrouwbaar zijn.

Slob heeft de Amvb opengesteld voor internetconsultatie. Zie hier voor meer informatie (onder het kopje “Downloads” kunt u klikken op Concept regeling voor de volledige tekst van en toelichting op de Amvb).

De VGS is voornemens namens onze achterban te reageren op de Amvb. In dat kader vragen wij u om met ons mee te denken en ons te voorzien van input:

  • Welke monitoringsinstrumenten zijn er om de veiligheid op school te meten?
  • Wat wordt daarin gevraagd?
  • Welk instrument gebruikt u op uw school en hoe functioneert deze?
  • Welke punten kan de VGS namens de scholen inbrengen in reactie op de Amvb?

Uw reactie zien we graag uiterlijk D.V. 2 mei tegemoet. Dit kan via T 0180 – 442 644 / 06 – 536 381 29 of via de mail op k.degroot@vgs.nl

Alvast bedankt voor het meedenken.