VGS

Onderwijsbestuurders hebben een cruciale rol in het onderwijs, constateert de Onderwijsraad. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, een goed personeelsbeleid en moeten grote vraagstukken als het lerarentekort en kansenongelijkheid aanpakken.

Tegelijkertijd worden bestuurders door politici en media steeds vaker vanuit wantrouwen benaderd. Dat baart de VGS en de VBSO zorgen. Wantrouwen in de (capaciteiten van de) onderwijsbestuurder kan namelijk voor meer controle zorgen en dus voor nóg meer wet- en regelgeving en verplichtingen. We moeten er juist met elkaar voor zorgen dat we die negatieve spiraal doorbreken.

De VGS en de VBSO pleiten voor vertrouwen in de professionaliteit van de onderwijsbestuurders en – in het verlengde daarvan – ook in het hele onderwijsveld. Wie vertrouwen schenkt, krijgt dat ook terug.

Afgewogen advies

De Onderwijsraad roept iedereen op mee te denken over de rol en positie van schoolbestuurders. De reacties wil de raad gebruiken om tot een afgewogen advies te komen. Als VGS en VBSO gaan we hier graag op in. Namens onze achterban zullen we – in afstemming met andere profielorganisaties – input leveren. Denkt u met ons mee via dit vragenformulier? Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk 1 november via dit vragenformulier of via k.degroot@vgs.nl.

Direct reageren richting de Onderwijsraad kan natuurlijk ook (t/m 8 november). Meer informatie kunt u vinden op de website van de Onderwijsraad.

Drieluik

Eerder bracht de raad adviezen uit over ‘de leraar’ en over ‘de schoolleider’. Een advies over schoolbestuurders maakt dit drieluik over professionals in het onderwijs compleet. Het advies verschijnt naar verwachting volgend voorjaar.