VGS

Start inspectietoezicht
De brief is een antwoord op een verzoek vanuit de vaste Kamercommissie van OCW om aan te geven wat Dekker gaat doen aan het gegeven dat één op de negen kinderen nog steeds gepest wordt (zie dit GGD-onderzoek). Dekker schrijft: ‘Scholen hebben dit schooljaar de tijd gekregen om de centrale elementen uit de wet te implementeren. De inspectie zal met ingang van komend schooljaar starten met handhaving. De inspectie zal scholen aanspreken op de inspanning die ze plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden en de mate waarin die als toereikend kan worden gezien.’

Wat is er verplicht?
Volgens de nieuwe wet dienen scholen zorg te dragen voor een sociaal veilige school. Dat moet op ten minste drie manieren:

  1. Scholen moeten veiligheidsbeleid hebben;
  2. Ze moeten het veiligheidsgevoel van leerlingen meten (‘monitoren’);
  3. Er moet een antipestcoördinator op de school worden aangesteld, die het beleid in het kader van tegengaan van pesten coördineert, en aanspreekpunt is in het kader van pesten.

Wat houdt inspectietoezicht in?
Tijdens het VGS-seminar over sociale veiligheid, dat in januari jl. plaatsvond, werd besproken hoe het toezicht eruit komt te zien. Scholen moeten voldoen aan de genoemde wettelijke eisen. Spreker professor Dijkstra, zelf ook onderwijsinspecteur, benadrukte het volgende: ‘Het gaat erom dat de school de situatie goed in beeld heeft en dat die niet verslechtert en indien nodig verbeterd wordt. De leerlingbeleving van sociale veiligheid is niet doorslaggevend, maar wel hoe de school met die beleving omgaat en de sociale veiligheid bevordert. Het gaat om de inspanningsverplichting. In het schooljaar 2016/2017 zal het toezicht vooral gaan over de vraag welk monitoringsinstrument de school gebruikt. In het schooljaar daarop zal de inhoud meer aan bod komen.’ Scholen mogen volgens hem zelf een methode kiezen waarmee ze sociale veiligheid meten, als het maar een gevalideerd instrument is (zoals ‘Zien’).

Veiligheidsbeleid verplicht
Sommige scholen hebben al een veiligheidsbeleid, andere scholen willen graag aanscherping, en weer anderen staan aan het begin van dit proces. Heeft u hulp nodig bij het aanscherpen en/of opstellen van het veiligheidsbeleid van uw school? Wilt u een check van uw veiligheidsbeleid? Lees dan dit bericht. Neem voor meer informatie en de mogelijkheden voor begeleiding contact op met ondergetekende.