VGS

Met het oog hierop heeft de VGS een nieuw document ontworpen. Daarbij zijn ook ‘externen’ betrokken, onder andere uit aanverwante organisaties. Doelstelling is te komen tot een juridisch houdbaar document dat met handhaving van het eigen profiel ook kan dienen als een extern verantwoordingsdocument.
Dit heeft geleid tot een document dat niet alleen het karakter heeft van een profiel van/voor personeelsleden, maar dat ook gebruikt kan worden als een algemeen identiteitsdocument. Zo kan het ons inziens dienen als een handreiking voor besturen, de scholen en kerkenraden en als een externe verantwoording waar het reformatorisch onderwijs voor staat.

Nu het identiteitsprofiel definitief gereed is, wil de VGS door middel van besloten regionale bijeenkomsten dit document presenteren.

Hierbij wordt u uitgenodigd deze regionale bijeenkomsten te bezoeken. Bedoelde bijeenkomsten worden gehouden van 19.30 – 21.45 uur op D.V.

  • Woensdag 10 november 2010,  Jacobus Fruytierscholengemeenschap, Apeldoorn
  • Donderdag 18 november 2010,  Calvijn College, Goes
  • Maandag 29 november 2010,     Scholengemeenschap Gomarus, Gorinchem

Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Vriendelijk verzoek om dit formulier te versturen naar de VGS t.a.v. mevr. P. Soffree, Postbus 5, 2980 AA Ridderkerk of per mail naar p.soffree@vgs.nl. Alleen de vertegenwoordigers van leden van de VGS hebben na aanmelding toegang tot deze bijeenkomsten.

Aan deelname aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

We hopen u te ontmoeten op één van de regionale bijeenkomsten.

Klik hier voor de flyer met meer informatie.