VGS

De regeling houdt in dat u:

 • een Ziektewet-uitkering van UWV voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt. Een Ziektewet-uitkering is 70% tot 100% van het dagloon.
 • geen hogere premie hoeft te betalen als hij een Ziektewet-uitkering krijgt.
 • geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

Voor wie geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt bijvoorbeeld in deze situaties voor uw werknemer:

 • Hij heeft bij het begin van zijn dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
 • Hij valt onder de doelgroep van de banenafspraak.
 • Hij heeft of had problemen door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs.

Er zijn nog andere groepen waarvoor de no-riskpolis geldt. Kijk hiervoor op uwv.nl.

Aanvragen no-riskpolis niet nodig

U hoeft een no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u bij de ziekmelding aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. De voorwaarden voor de no-riskpolis vindt u op uwv.nl.

Doorgeven ziekmelding werknemer met no-risk polis in Youforce

U geeft als volgt de ziekmelding van een medewerker met een no-risk polis door in Youforce :

 • Tabblad Ziekte
 • Tegel Ziekmelding (keuze type)
 • Wat voor type ziekmelding wilt u doorgeven? Keuze = met ZW-uitkering.

Wanneer meld ik mijn werknemer ziek?

Als uw werknemer ziek wordt, geef dit dan binnen 6 weken middels Youforce door. De herstel-/betermelding of wijzigingen in het ziekteverlof moet u binnen 2 dagen nadat de werknemer deze melding bij u heeft gedaan aan ons doorgeven.  Het is belangrijk dat u de meldingen inzake ziekteverloven op tijd doet, omdat u anders een boete kunt krijgen van UWV van maximaal € 455.

Let op: heeft u uw werknemer niet ziek gemeld binnen 6 weken en is hij alweer beter? Dan doet u de ziekmelding gelijk met de betermelding.

Hoelang geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt meestal 5 jaar. Dit betekent dat UWV een Ziektewet-uitkering betaalt als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf het moment dat de no-riskpolis geldt. Meestal is dat de datum waarop het dienstverband ingaat. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar krijgen. Bijvoorbeeld als hij een ernstige ziekte heeft.

Maar: de no-riskpolis geldt blijvend als uw werknemer:

 • Wajong heeft of had;
 • een artikel 7-WSW-dienstverband bij u heeft.

Kijk voor de precieze voorwaarden op de website van UWV.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder PSA.

Bron: UWV