VGS

15 juni 2022 geactualiseerd

De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers gaan het onderhandelaarsakkoord voor deze nieuwe cao voorleggen aan hun achterbannen. Daarna wordt het definitief.

In het akkoord is het volgende overeengekomen m.b.t. beloningsafspraken voor PO, met ingang van 1 januari 2022. Met de salarisbetaling van juni 2022 zullen de CAO-afspraken in het salaris worden verwerkt.

  • Nieuwe salaristabellen introduceren in de CAO PO. Deze zijn gelijk aan de salaristabellen in het voortgezet onderwijs
  • Het jaarloon voor alle medewerkers wordt hierdoor in 2022 minimaal 4% hoger. Voor functies waarin de verschillen met het voortgezet onderwijs groter zijn, kan dit percentage hoger uitvallen.
  • De eindejaarsuitkering structureel te verhogen van 6,3% naar 8,33%
  • De uitkering van de dag van de leraar (jaarlijks in oktober) te laten vervallen
  • Voor functies en schalen waar in het voortgezet onderwijs een bindingstoelage bestaat, wordt deze overgenomen in de cao voor primair onderwijs.
  • In de komende jaren werken de positieve effecten van dit akkoord door: grotere periodiekstappen en een hogere maximumbeloning in de schaal.
  • De beloning in primair en voortgezet onderwijs wordt daarmee gelijk aan elkaar.
  • Voor directeuren en adjunct-directeuren gaat aanvullend een arbeidsmarkttoelage gelden voor de komende 5 jaar.
  • Onderwijsondersteunend personeel behoudt de extra jaarlijkse uitkering, naast de procentuele en de nominale eindejaarsuitkering zoals die nu al in het voortgezet onderwijs geldt.

In het onderwijsakkoord komen naast het dichten van de loonkloof ook andere onderwerpen aan bod. Zo komt er een arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel kwetsbare leerlingen, een arbeidsmarkttoelage voor schoolleiders en ruimte voor professionalisering van leraren.

De PO-Raad en vakbonden gaan binnenkort verder in gesprek over de inhoudelijke punten voor een volgende nieuwe cao en de besteding van de loonruimte van 2022. Dit betreft de ‘reguliere’ cao-ronde van 2022.