VGS

Dit is de uitkomst van de bespreking binnen de werkgroep onderwijs. Dit heeft ook effect op de reeds lopende discussie binnen het onderwijs waarbij de conclusie steeds is dat er geld wordt overgehouden door te voorzichtige begrotingen. De PO-raad benadrukt echter hier veel aandacht aan te zullen schenken aangezien dit een eenmalig effect is waar scholen ook geen invloed op hebben gehad.

Zoals genoemd worden er in februari 2 uitkeringen verwacht. De eerste betreft 875 euro per medewerker (naar werktijdfactor) en de tweede betreft 33% van het verhoogde maandloon. Om deze uitkeringen te kunnen bekostigen is er in december 2019 reeds 150 miljoen euro uitgekeerd aan de scholen en heeft er een indexatie 2018/19 en 2019/20 plaatsgevonden, welke in oktober/november zijn uitbetaald. Deze dienen dus volledig in het resultaat te worden verwerkt waardoor dit resultaat over 2019 substantieel positiever uit zal komen. In het kalenderjaar 2020 zal er dan echter een tekort ontstaan omdat daarin de uitkering plaatsvindt.

In de perioderesultaten van 2020 dient hier dus aandacht aan geschonken te worden. Als u reeds periodieke rapportages van ons afneemt dan zal dat voor u inzichtelijk worden gemaakt. Om het (tijdelijke) overschot aan baten meer inzichtelijk te houden is het mogelijk om in 2019 een bestemmingsreserve te vormen ter hoogte van de betaling van de eenmalige uitkeringen in februari. Dan heeft u beter in beeld wat voor zowel 2019 als 2020 de gecorrigeerde resultaten zouden zijn als de baten en lasten wel in 1 kalenderjaar met elkaar waren gematcht.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de verdere achtergrond van voorgaande uitkomsten dan vindt u hier de nieuwsbrief jaarverslaggeving onderwijs. Uiteraard kunt u met vragen over bijvoorbeeld de nieuwe CAO of uw jaarverslaglegging terecht bij uw financieel adviseur. Neem gerust contact op!