VGS
Een goede manier om doelstellingen en financiën in evenwicht te houden, is om ze direct aan elkaar te koppelen.

Doelen

Het nieuwe schoolplan staat vol ambities voor de komende vier schooljaren. Samen met het team is nagedacht over de bijbehorende doelstellingen: wanneer zijn we tevreden? Waarschijnlijk kunt u daar inmiddels een antwoord op formuleren. Toch kan het gebeuren dat niet iedereen aan het einde van de rit tevreden is. Het kan zo lopen dat de (onderwijskundige) doelstelling wordt behaald, maar het financiële plaatje minder positief uitkomt. Of dat een gebrek aan middelen er in de loop van het jaar voor zorgt dat de inspanningen moeten worden gestaakt. Hoe is een dergelijke situatie te voorkomen?

Koppeling met middelen

Een goede manier om doelstellingen en financiën in evenwicht te houden, is om ze direct aan elkaar te koppelen. De doelen uit het schoolplan worden hierbij concreet gemaakt, waarna er een ‘prijskaartje’ aan komt te hangen. Ieder doel vergt de inzet van bijvoorbeeld personeel, materialen, kennis of extern advies. Genoemde zaken komen ieder met hun eigen kosten. Door doelen en middelen aan elkaar te koppelen, wordt helder wat de financiële implicaties van een doelstelling zijn. Hiermee wordt direct zichtbaar hoe haalbaar het opgestelde schoolplan is. Tevens zijn de financiële gevolgen duidelijk op momenten dat er moet worden geprioriteerd.

In de praktijk

In het schoolplan van school X is als doelstelling opgenomen dat ‘iedere leerling op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd in vakoverstijgend extra werk’. Dit wordt concreet gerealiseerd door de inzet van wekelijks een dag onderwijsassistentie, waarbij de leerlingen in groepjes extra taken en begeleiding ontvangen. Om dit aan te kunnen bieden wordt in de meerjarenbegroting een bedrag gereserveerd. Jaarlijks wordt 8.500 euro voor de inzet van de onderwijsassistentie, 1.500 euro voor materialen en 500 euro voor een externe cursus apart gezet. Het realiseren van deze doelstelling kost de school jaarlijks 10.500 euro.

De VGS helpt scholen bij de financiële doorrekening van hun (school)plannen. Denk bijvoorbeeld aan de verwerking ervan in de begroting, of de impact ervan op uw financiële buffer.

 

Zonet las u het zevende artikel in de serie ‘strategie en schoolplan’. In deze serie denken we met u mee en bespreken we relevante thema’s op dit snijvlak. De vorige artikelen vindt u hier. Het achtste en laatste artikel verschijnt over twee weken.