VGS

Nadat vorig jaar de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs is gedicht, zet de PO-raad zich voor deze nieuwe cao verder in om het personeelstekort in onze sector tegen te gaan. De PO-raad streeft daarom naar:

 1. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden met een goede, eerlijke en concurrerende beloning. Door onder andere afspraken te maken over een loonontwikkeling die zich opnieuw verhoudt tot de loonontwikkelingen in de markt en met de vo-partners om tafel gaan om de gedichte loonkloof ook dicht te houden.
 2. Werken in balans met een goed uitvoerbaar takenpakket. Dit is volgens de PO-raad cruciaal bij de opgave die zij zichzelf hebben gesteld om zoveel mogelijk goede en bevoegde mensen aan te trekken en te behouden. De PO-raad doet daarvoor de volgende voorstellen:
  – De bepalingen omtrent het werkverdelingsplan zo aanpassen dat goed het gesprek wordt gevoerd over de vraag of het complete takenpakket goed uitvoerbaar is met de beschikbare formatie van een team.
  – Wijzigingen in regelingen in de cao die kunnen leiden tot een grotere effectieve inzet van werknemers. Bijvoorbeeld het uitruilen van OOP-leeftijdsverlofuren voor een verbetering van de beloning van OOP-ers.
  – Het schrappen van een aantal vormen van buitengewoon verlof en hierin meer ruimte geven voor maatwerk.
  – Het versoberen van bovenwettelijke uitkeringen en de demotieregeling, om de middelen die hiermee vrijkomen de besteden aan het behouden van medewerkers voor de sector.
 3. Het vergroten van de ruimte in professionalisering en inzetbaarheid. De PO-raad richt zich op het vergroten van de professionele autonomie van medewerkers in het bepalen van de doelen waar de uren en het budget voor professionalisering en duurzame inzetbaarheid voor worden ingezet en streeft om de uren zoveel mogelijk gelijk te trekken voor alle medewerkers.
 4. Meer helderheid en duidelijkheid over de afspraken van het gehele pakket van arbeidsvoorwaarden. De PO-raad wil een slag maken in de leesbaarheid van de cao, maar ook meer duidelijkheid is op welke punten de cao bindend is en waar deze ruimte biedt voor maatwerkafspraken.

De PO-raad voegt tot slot nog toe kennis te hebben genomen van de ambitie, verwoord in de cao kinderopvang, om te kijken hoe de cao’s van onderwijs en kinderopvang op elkaar kunnen worden afgestemd om interprofessioneel te kunnen werken. Hierover zal de komende tijd het gesprek worden aangegaan.

Nieuwsgierig wat andere partijen aan de onderhandelingstafel hebben ingebracht? Op de website van de PO-raad is meer over het onderhandelingsproces en de inzet van andere sociale partners te lezen.