VGS

ACSI – IELC conferentie Boedapest

Van 6 tot 8 maart vond de ACSI – IELC conferentie plaats in Boedapest. Met 160 deelnemers uit 37 landen, waaronder de ACSI-directie uit de Verenigde Staten, werd nagedacht en gesproken over genderontwikkelingen en AI-innovaties in relatie tot het christelijk onderwijs. Hoofdspreker op deze conferentie was Laurens van der Tang.

Eens per twee jaar wordt deze conferentie georganiseerd. Het voorziet in de behoefte. Behalve dat er goede en belangrijke items besproken worden, is de conferentie een mooie gelegenheid voor uitwisseling en ontmoeting. Samen leren en leren van elkaar is essentieel in deze dagen. Geconstateerd kan worden dat het christelijk onderwijs in Europa, mede dankzij dergelijke conferenties, meer aandacht heeft gekregen voor elkaar, meer samenwerkt en daarmee elkaar versterkt.

Deze keer was Pieter Moens aanwezig zowel namens de VGS als namens de Europese Alliantie voor Christelijk Onderwijs ( EACE ) , wat voorheen het Brussels Beraad werd genoemd. In de vele bilaterale gesprekken is over de ontwikkeling van de EACE gesproken, opgehaald wat de wensen en de opvattingen zijn.

VEBS conferentie Kassel

Voor het eerst in de geschiedenis van VEBS werd er op 15 en 16 maart jl. een internationale conferentie georganiseerd met een hoog aantal aanwezige leden. Vanuit Duitsland, Oostenrijk, Litouwen, Polen, Frankrijk, Zweden en Nederland waren deelnemers aanwezig. Thema’s op deze conferentie waren de Europese samenwerking en het programma Erasmus+. De bijeenkomst werd geopend door Wolfgang Stock, secretaris van VEBS, Michael Pieper, schoolleider in Bielefeld en Peter Dück, voorzitter van VEBS. Sprekers op deze conferentie waren Karsten Lauenroth, Pieter Moens en Daniel Neuhaus (Frankrijk). Laatstgenoemde sprak over de positie van christelijke scholen in Frankrijk. Vanuit 6 verschillende landen werd kort gepresenteerd over hun situatie en de ervaringen met het Erasmus+ programma.

Namens de VGS/EACE deed Pieter Moens een bijdrage gericht op informatie over de relatie Brussel ( EU beleid ) en onderwijs. Bij dergelijke ontmoetingen worden altijd nieuwe contacten gelegd en afspraken gemaakt. Naar aanleiding van deze conferentie is een uitnodiging ontvangen vanuit zowel Finland als Polen om te komen spreken over genoemd thema, nader kennis te maken met het onderwijs aldaar en zal worden gesproken over verdere uitwisseling tussen scholen.