VGS

We hebben aangegeven dat we het positief waarderen dat dit wetsvoorstel, in tegenstelling tot eerdere plannen, de mogelijkheid van vrijstelling laat voortbestaan. De voorschriften die hieraan verbonden worden gaan echter (veel) te ver.

In onze reactie hebben we met name geageerd tegen:

  1. de positie die de inspectie in het kader van thuisonderwijs krijgt,
  2. de eisen die aan de ouders worden gesteld en
  3. de randvoorwaarden waarbinnen zij dit onderwijs moeten geven.

Zwart-wit gesteld laat het wetsvoorstel alleen thuisonderwijs toe door welgestelde, hoogopgeleide ouders die de volledige inhoud van de huidige en toekomstige kerndoelen aan hun kinderen willen overdragen.