VGS

Achtergrond

Werknemers krijgen een vergoeding voor het woon-werkverkeer. Binnen de cao zijn standaard vergoedingen afgesproken (zie onderstaande tabel). Dit betreft een netto-vergoeding per maand. Een leerkracht ontvangt deze vergoeding 10 maanden per jaar, waardoor er correctie plaatsvindt voor de vakanties waarin geen woon-werkverkeer plaatsvindt.

De vergoeding voor een werknemer die op meer dan 21,5 kilometer afstand van de school woont, krijgt conform de tabel de maximale vergoeding per maand, namelijk 78,80 euro (op jaarbasis 788 euro, op basis van een fulltime dienstverband):

Fiscaal gezien mag een werknemer netto 19 cent per kilometer ontvangen. Daarom kan een werknemer jaarlijks meedoen aan de zogenaamde cafetariaregeling. Hierbij wordt het bruto vakantiegeld en/of de bruto eindejaarsuitkering uitgeruild voor een netto vergoeding. Er ontstaat dan een belastingvoordeel voor de werknemer. Ook de werkgever profiteert van deze uitruil. Echter is de cao regeling in combinatie met de cafetariaregeling nog vaak niet geheel voldoende om de gemaakte onkosten te compenseren.

Mogelijkheden

Indien er financiële ruimte is kunt u er voor kiezen uw medewerkers te compenseren voor dit tekort. Er zijn meerdere scenario’s denkbaar om af te wijken van de cao regeling. Een van deze mogelijkheden is bijvoorbeeld om een uitbreiding van de oorspronkelijke tabel door te voeren, waarbij de kilometers van medewerkers die verder weg wonen ook worden gecompenseerd. Het is met name van belang om vooraf het kostenplaatje inzichtelijk te maken. Deze extra kosten zijn namelijk meestal niet begroot.

Bent u geïnteresseerd in welke mogelijkheden er voor uw medewerkers zijn en wilt u graag weten wat de financiële impact is bij het wijzigen van de regeling? Neem dan contact op met ondergetekende of uw financieel adviseur.