VGS

Situatie

Een basisschool heeft in 2014 zonnepanelen aangeschaft, waarbij er gedeeltelijk wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Er is een tussenmeter geplaatst waardoor de teruglevering inzichtelijk is. Voor het gedeelte aan teruglevering is een belastingplicht voor de btw ontstaan. De vergoeding die hiervoor wordt ontvangen is daardoor belast met btw. Tot en met halverwege 2017 is er met de btw nog niets gedaan.

Aanpak

Door ons is met terugwerkende kracht een btw nummer aangevraagd zodat over de verstreken jaren alsnog aangifte van btw gedaan kan worden. De Belastingdienst kent een btw nummer toe vanaf 2014 en vraagt om aangifte te doen over de verstreken jaren.

Over 2014 blijkt van de totaal opgewekte energie, 63% te worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet waardoor de energielasten flink lager zijn. Over dit voordeel dient btw afgedragen te worden. Dit betekend echter ook dat er 63% van de btw, die is betaald bij de aanschaf van de zonnepanelen mag worden teruggevraagd. De btw die afgedragen moet worden is € 600 waarop € 9.900 aan ‘aanschaf btw’ op in mindering mag worden gebracht. 2014 levert per saldo dus een teruggave van € 9.300 op.

Vervolg

Over 2015 en de latere jaren dient vervolgens nagegaan te worden of het percentage teruglevering niet te veel wijzigt. Dit kan namelijk consequenties hebben voor het teruggevraagde bedrag. De Belastingdienst stelt namelijk dat bij een dergelijke investering de ‘aanschaf btw’ nog 4 jaar na het jaar van aanschaf ‘gevolgd’ moet worden. Bij deze school blijft het percentage teruglevering echter vrijwel gelijk zodat dit tot op heden geen consequenties heeft voor de verkregen teruggave. Wel dient voortaan jaarlijks over de teruglevering btw afgedragen te worden. Bij deze school is dat een jaarlijks bedrag van circa € 600.

Conclusie

Elke school is weer anders, maar genoemde casus geeft een goede indicatie van de werkwijze. De belastingplicht en de daarbij behorende afdracht is niet prettig, maar de bedragen vallen relatief gezien mee. Het is echter zonde van het geld om de ‘aanschaf btw’ niet terug te ontvangen terwijl hier wel gedeeltelijk recht op kan bestaan.

Mocht u zonnepanelen overwegen, of zijn deze reeds geplaatst, maar doet u (nog) geen btw aangifte? Neem dan eens contact op met Arie Arends om uw situatie door te spreken.