VGS

De ondersteuning door een casemanager beoogt het bespoedigen van terugkeer van de werknemer naar de werkplek en het voorkomen van stagnatie van het re-integratieproces. Op deze wijze kan de schadelast als gevolg van het verzuim (en eventueel ontslag na 2 jaar ziekte) worden beheerst. Dit is precies wat de Stichtingen VFGS en BWGS als doelstelling hebben. Om bij te dragen aan snelle terugkeer en zo het stijgend ziekteverzuimcijfer (plus premie) tegen te gaan bieden we casemanagement aan.

Meer informatie vindt u op de websites van VFGS en BWGS.

Wilt u ook worden bijgestaan in deze vaak complexe en tijdrovende situaties? Neemt u dan contact op met ondergetekende.