VGS

Inhoud cao

Deze cao met identiteitsbepalingen staat naast de ‘landelijke’ cao PO, waarvoor onlangs ook een akkoord is bereikt door de PO-Raad en de bonden. Eerder informeerden we u al over de inhoud van deze cao; in dit bericht leest u daar meer over. Daarnaast zijn in deze cao ook enkele technische wijzigingen doorgevoerd.

Gebruikersversie

Na de ledenraadpleging willen we weer een gebruikersversie voor onze scholen maken, waarin de bepalingen uit de cao reformatorisch PO geïntegreerd worden in de nieuwe cao PO. Gelet op de korte looptijd van de cao (tot en met 1 maart 2019) zal deze alleen digitaal beschikbaar komen.