VGS

Voor alle christelijk-reformatorische scholen is het lerarentekort daarmee een grote uitdaging. Het is goed om te zien dat al zoveel scholen dit initiatief ondersteunen en mee doen met de actie.

Uurtje voor de klas

Begin maart staan meer dan honderd christelijk-reformatorisch scholen in Nederland in het teken van de campagne ‘Uurtje voor de klas’. Geïnteresseerden kunnen dan op een basisschool of middelbare school bij hen in de buurt ervaren hoe het is om les te geven. Zo hoopt ‘En dan ben je leraar’ meer leraren te werven voor het onderwijs. Zowel voor scholieren als voor zij-instromers – die nu misschien wel een heel ander vak uitoefenen – is dit dé kans om op een school naar keuze te ervaren hoe het is om les te geven.

En dan ben je leraar

Verschillende betrokkenen uit het primair en voortgezet onderwijs hebben de handen ineengeslagen en zijn de samenwerking ‘En dan ben je leraar’ gestart. De campagne ‘Uurtje voor de klas’ is een initiatief dat hieruit voortkomt. Ook wordt dit project gesteund door

Op het platform www.endanbenjeleraar.nl kunnen geïnteresseerden allerlei informatie vinden over werken in het reformatorisch onderwijs. Dit is een blijvend platform waar de komende jaren actief campagne voor wordt gevoerd.

Doe mee

Het lerarentekort is een groot probleem. Maak familie, vrienden of bekenden daarom enthousiast voor een baan in het onderwijs. Wijs uw netwerk op en deel uw ervaring met #endanbenjeleraar.

Samenwerking werkgroep VO en PO

De campagne voor het primair onderwijs is een initiatief van een werkgroep van directeuren in het reformatorisch primair onderwijs, waarbij circa honderd basisscholen zijn aangesloten. Deze campagne wordt ondersteund door de VGS, Driestar hogeschool, KOC Diensten, RMU en het Hoornbeeck College.

De campagne voor het voortgezet onderwijs is een gezamenlijk initiatief van zeven reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs (Calvijn College, Driestar College, Gomarus Scholengemeenschap, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Pieter Zandt College, Van Lodenstein College en Wartburg College) en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool.