VGS

In 2019 wordt opnieuw de mogelijkheid geboden om in mei een gedeelte uit te ruilen van de vakantie-uitkering. Dit is alleen van belang voor personeel dat in december jl. een lagere eindejaarsuitkering had dan de fiscale ruimte.

De werknemer kan zelf vanuit zijn Youforce-omgeving de cafetariaregeling indienen. Het mutatieformulier dat gebruikt moet worden staat in Youforce. In Youforce kiest u voor SelfService > tabblad Overige mutaties > tegel 07. Cafetariareg uitruil reiskst mei VU.

Bij vragen over de cafetariaregeling kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder PSA. Vóór 1 mei 2019 moeten aanvragen in ons bezit zijn. Aanvragen die later ontvangen worden, kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen. Aan het einde van het jaar kan het personeel nogmaals meedoen in de maand december.