VGS

Dat is de kern van de boodschap die de VGS woensdagmiddag heeft overgebracht aan minister Slob (Onderwijs). Samen met andere profielorganisaties (Verus, ISBO, VOS/ABB en VBS) spraken wij met de minister over zijn wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht.

Vorig jaar was het mogelijk om te reageren op een eerste versie van die wet. De Onderwijsraad heeft zich inmiddels over dat voorstel uitgesproken. Het wachten is nu op het advies van de Raad van State. Als dat binnen is, zal het kabinet daar op reageren. Vervolgens stuurt Slob het definitieve wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Die zal er daarna met hem over debatteren, waarschijnlijk in het derde kwartaal van dit jaar.

Christelijke levenshouding

De VGS vindt dat het ‘tot de kerntaken van onze scholen behoort dat ze leerlingen vanuit een Bijbelse visie voorbereiden op participatie in een pluriforme, multiculturele samenleving en dat ze leerlingen leren het Woord van God concreet gestalte te geven in een christelijke levenshouding.’ In onze position paper -die we aan Slob hebben overhandigd- leggen we dan ook uit dat we de doelstelling van de burgerschapswet onderschrijven.

Tegelijkertijd hebben we ook vragen bij de wet. Wordt daarin niet de kiem gelegd voor een inperking van de vrijheid van godsdienst en van onderwijs? Gaat de overheid voorschrijven welke waarden scholen moeten overdragen en hoe ze die waarden moeten duiden? Mogen op school straks slechts nog de dingen worden gezegd en onderwezen waar de (seculiere) meerderheid het mee eens is? Blijft Bijbelgetrouw onderwijs voluit mogelijk?

Vrijheid en verantwoordelijkheid

VGS-bestuurder P.W. Moens roept minister Slob op de vrijheid van onderwijs en godsdienst te respecteren. ‘Wees daar duidelijk over.’ De VGS denkt graag met de bewindsman mee hoe hij dat kan doen.

Tegelijkertijd dringt Moens er bij de scholen op aan hun verantwoordelijkheid te nemen: ‘Maak serieus werk van burgerschapsvorming. We zien daarvan reeds veel goede voorbeelden, laten die een stimulans zijn.’

Het christelijk-reformatorisch onderwijs kan en moet zich profileren op dit thema, meent de VGS-bestuurder, omdat dit aansluit bij de wortels van ons land, maar vooral bij de Bijbelse opdracht.

Samen met VO-bestuurders en Driestar educatief werkt VGS aan een beknopte visie op burgerschapsonderwijs voor het christelijk-reformatorisch funderend onderwijs. Daarover hopen we u binnen enkele weken meer te kunnen vertellen.