VGS

De SLO stelt twee teams van leraren, vak- en curriculumexperts samen die onder aansturing van een onafhankelijke procesregisseur aan de slag gaan. In twaalf maanden tijd ontwikkelen deze teams kerndoelen voor deze twee leergebieden.

Wil jij meedenken over wat leerlingen in primair onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten leren? Breng jouw kennis en ervaring in en meld je nu aan! Aanmelden kan tot 26 september via deze website.

Verrijkend

Vanuit de VGS en de VBSO doen we graag een beroep op deskundigen uit onze achterban om zich op te geven. We vinden het – net zoals eerder in het proces rondom curriculum.nu – belangrijk dat ook de kennis uit en de stem van het reformatorisch onderwijs in dit traject vertegenwoordigd is en dat wij zo een bijdrage leveren aan onderwijsontwikkeling voor alle leerlingen.

Voor betrokkenen is het bovendien verrijkend en leerzaam om mee te doen, zo weten we uit ervaringen van docenten die deelnamen aan curriculum.nu.

Als u meedoet, laat het ons dan s.v.p. weten. De VGS en VBSO zijn graag bereid om u waar mogelijk te ondersteunen en van advies te voorzien.

Balans

Voor de zomer zijn al teams samengesteld die dit schooljaar aan de slag gaan met de kerndoelen voor taal en rekenen/wiskunde. In januari 2023 wordt de balans opgemaakt en op basis van de bevindingen volgt een politiek besluit over het moment waarop de ontwikkeling van de kerndoelen voor de resterende leergebieden start.

Klassieke talen

De SLO werkt ook aan actualisatie van de examenprogramma’s in de bovenbouw van het vo. Eind dit jaar start de actualisatie voor de examenprogramma’s van klassieke talen, Fries en de moderne vreemde talen Italiaans, Russisch, Chinees, Turks en Arabisch.

Hiervoor worden vakvernieuwingscommissies van leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts opgericht. Leraren en vakexperts die een bijdrage willen leveren aan de actualisatie van deze examenprogramma’s, kunnen tot en met 4 oktober 2022 solliciteren naar een plek in een van de commissies. Dit kan via de website van SLO, waar ook meer informatie te vinden is over wat deelname aan de vakvernieuwsingscommissies inhoudt en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Meer lezen over burgerschap(sonderwijs)? Zie: