VGS

Dat is het doel van de publicatie Burgerschap vanuit eigen identiteit die de PO-Raad en de VO-raad samen met onder meer de VGS hebben uitgebracht.

De brochure is een weergave van de bijdragen van diverse experts uit het onderwijs aan een onlinebijeenkomst over burgerschapsonderwijs op 23 juni jl. Onder wie drie personen uit het reformatorisch onderwijs: docente Nederlands Ineke van Asselt van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn, directeur Gerard van de Weerd van de Juliana van Stolbergschool in Kapelle en Hanna de Jong-Markus, onderzoekster en docente bij de masteropleidingen van de christelijke Driestar hogeschool in Gouda.

Schoolcultuur

De nieuwe burgerschapswet is in juni 2021 door de Eerste Kamer aangenomen; die wet moet po- en vo-scholen duidelijker maken waar burgerschapsonderwijs over moet gaan door een gemeenschappelijke kern te beschrijven en door besturen te verplichten om te zorgen voor een schoolcultuur in overeenstemming met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

 

Voor meer informatie over de burgerschapswet, zie: www.vgs.nl/burgerschap

Voor een krantenartikel over genoemde bijeenkomst, zie: Burgerschap vraagt om ontmoeting buiten eigen bubbel | RD.nl