VGS

In het afgelopen jaar ontstond de gedachte, zowel bij het basis- als voortgezet onderwijs, dat het goed zou zijn om het gedachtengoed van ds. Golverdingen samengevat onder de aandacht te brengen. Heruitgave van de bestaande boeken bleek geen goede optie, vanwege tijdgebonden voorbeelden en overlap.

‘Inspirerend onderwijzen’ geeft de hoofdzaken uit deze boeken kernachtig weer, aangevuld met een korte biografie en enkele pedagogische hoofdlijnen uit zijn in 2022 uitgegeven catechismusverklaring. De lezer zal al snel merken dat de visie van ds. Golverdingen nog altijd verrassend actueel is.

Opvoeden ‘in de vreze des Heeren’ geldt volgens de predikant voor het gezin, de school en de kerk. De samenstellers van dit boek hopen dan ook dat de inhoud opvoeders en onderwijsgevenden binnen het christelijk en reformatorisch onderwijs mag inspireren.

Deze uitgave is samengesteld door drs. G. Bergacker, C. Bregman, drs. A. Golverdingen en drs. D. van Meeuwen (red). Dit hebben ze gedaan met het oog op allen die in het basis- en voortgezet onderwijs werkzaam zijn en/of hierbij betrokken zijn.

Boekgegevens

  • Uitvoering paperback
  • Formaat 14 x 21 cm
  • Omvang ca. 104 pagina’s
  • Verkoopprijs ca. 9,95 euro

(Alvast) bestellen?

Het boek wordt uitgegeven door De Banier en verschijnt oktober/november 2022.

U kunt uw bestelling sturen naar Marco Poppe: mpoppe@debanier.nl of 06-53638126. Hij ziet uw bestelling graag tegemoet voor 15 september 2022.

Van harte aanbevolen!