VGS

Advertentie- of acquisitiefraude

Bij alles wat er verandert blijft (helaas) advertentie- of acquisitiefraude steeds bestaan.

Ook scholen blijken telkens weer door onbetrouwbare advertentiebureaus telefonisch of ook per e-mail te worden benaderd om advertenties in tijdschriften, bedrijfsgidsen of op websites te plaatsen. Dat laatste gebeurt dan vervolgens in het geheel niet of in ieder geval heel anders dan gedacht en/of gesuggereerd. Wat in deze gevallen echter altijd wel volgt, is een gepeperde rekening.

Voorbeelden

Deze vorm van fraude komt op talloze manieren voor. Hierna volgt een aantal voorbeelden daarvan.

 • Namens een school wordt een mondelinge toezegging gedaan op een aanbieding die later ‘vals’ blijkt te zijn.
 • Ook komt het voor dat de acquisitiefraudeur doet alsof er al een zakelijke relatie tussen hem en de school bestaat. Je hoeft ‘alleen maar even de bedrijfsgegevens te controleren’ in die een fax of e-mail te bevestigen. Wordt dat gedaan, dan blijkt er achteraf een overeenkomst te zijn gesloten.
 • Er wordt gevraagd of er tegen betaling interesse bestaat in de verlenging van de gratis vermelding op de website van het advertentiebureau. Wil je niet verlengen? ‘Onderteken dan snel de fax of e-mail.’ Maar door je handtekening te plaatsen, blijk je akkoord te zijn gegaan met een overeenkomst die veel geld kost.
 • Een school wordt telefonisch benaderd met de vraag of men voor een eenmalig laag tarief een ‘goededoelengids’ wil sponsoren. Als de directeur of een secretaresse dit vervolgens mondeling toezegt, blijk men vast te zitten aan een langlopend, kostbaar abonnement.

Tegenprestatie

Volgens de wet is er in sprake van fraude als er geen of nauwelijks een tegenprestatie wordt geleverd. In ieder geval voldoet die niet aan de gewekte verwachtingen. Maar als je het vervolgens contract nog eens goed leest, blijkt de fraudeur eigenlijk precies gedaan dat gedaan te hebben wat in de overeenkomst staat. Het is dan ook vaak heel lastig om de ‘fraude’ te bewijzen.

Tips

Daarom nu eerst zeven tips om fraude te voorkomen:

 1. Eerst een open deur: Ga nooit ‘zomaar’ akkoord.
 2. Doe nooit mondelinge toezeggingen en laat het aanbod eerst op papier zetten, dat geeft in ieder geval ‘bedenktijd’.
 3. Let goed op waarvoor je tekent. Onderteken en retourneer een fax, e-mail of brief dan ook nooit oppervlakkig of zelfs ongelezen. Let ook op wanneer in een e-mail gegevens ‘alleen maar bevestigd hoeven te worden’. Kijk daarom ook goed naar de ‘kleine lettertjes’.
 4. Teken niet zonder schriftelijke bevestiging van de ‘tegenpartij’. Teken dus nooit voor de plaatsing van een advertentie als de aanbieder niet bereid is een schriftelijke bevestiging te geven van bijvoorbeeld de oplage, het verspreidingsgebied en de doelgroep. Kijk ook of er ‘algemene voorwaarden’ zijn en of daarin bedenk-, retour- of ontbindende voorwaarden zijn opgenomen.
 5. Doe onderzoek naar de aanbieder. Bezie na het eerste telefonische contact of het advertentiebureau echt bestaat. Raadpleeg daarvoor bijvoorbeeld het Handelsregister. Zoek daarnaast op internet naar de reputatie van het bedrijf. Worden er bijvoorbeeld klachten vermeld en/of zijn er (betrouwbare) reviews?
 6. Wees alert op een nep- of spookfacturen. Ga daarom in de administratie na of er al eerder contact is gewest met de afzender van de factuur. Bekijk een factuur altijd goed, ook de kleine lettertjes.
 7. Instrueer iedereen in school die op een of andere wijze met een frauduleuze aanbieder te maken kan krijgen heel goed.

Toch in de valkuil, wat dan?

 1. Betaal niet en laat de aanbieder schriftelijk weten waarom je dat niet doet.
 2. Lees de algemene voorwaarden (nog eens) goed door. Soms kan namelijk een overeenkomst binnen enkele dagen alsnog worden geannuleerd..
 3. Wellicht is het mogelijk de overeenkomst te laten vernietigen op grond van bedrog en/of dwaling. De overeenkomst kan soms ook ontbonden worden op grond van wanprestatie.
 4. Laat je niet intimideren door incassobureaus, meestal werken deze nauw samen met de advertentiebureaus.
 5. De aanbieder kan naar de rechter stappen. Leg het verloop van het traject dan ook zoveel mogelijk schriftelijk vast.
 6. Laat je adviseren door een VGS-jurist!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of wilt u ons een andere juridische vraag voorleggen? Vanuit onze juridische helpdesk kunt u als lid van de VGS gratis gebruikmaken van onze dienstverlening. We reageren kort en bondig inhoudelijk op uw vraag. Ook hebben wij een handreiking opgesteld voor de belangrijkste juridische thema’s waar u op school zomaar mee te maken kunt krijgen. Per thema vindt u een korte uitwerking en kunt u lezen wie van ons u daarvoor het beste kunt benaderen. Download hier de handreiking.